Inställt år 2021

Beslutet som vi alla hoppades inte skulle behöva tas, blev ett faktum. Rådande situation kring COVID-19 har omkullkastat den planeringshorisont som krävs för att genomföra en bra tävling. Det är för många osäkerhetsfaktorer som tyvärr tvingade oss att ta beslutet att flytta fram årets upplagor av Flag100 till 2022. Glädjande besked från samtliga klubbar, de står gärna värdar för tävlingen nästa år.

Håll utkik här och på vår Facebook-sida för mer information om kommande tävlingsdatum.