Tävlingsregler

Spelform

Vi spelar tävlingen i slaggolf med handicap. Dock med +5 (sk kringla) som tak på varje hål för speltempots skull. Vi tillämpar inga handicap-klasser i Flag100 utan alla tävlar i en och samma klass. Arrangerande klubbar avgör vilken handicap-gräns som ska gälla. I ur-premiären hade vi satt den på 14. Det är upp till respektive arrangerande klubb att avgöra om tävlingen ska spelas med 2-boll eller 3-boll.

Den som kommer längst på sina tilldelade slag vinner. Skulle två eller flera spelare sluta på samma hål vinner den som är närmast flagg på de sista hålet.

Om en spelare blir ensam kvar i en treboll pga av att spelare har hoppat av eller spelat färdigt behöver han eller hon snabbt slå sig ihop men bollen framför eller bakom. Antingen dela upp i två bollar eller värsta fall spela 4-boll under en period tills det löser sig naturligt. Man får inte spela vidare ensam i en boll.

Utrustning

Du får bära eller dra vagn det är upp till dig. Inga elektriska vagnar är förstås godkända och heller inga golfbilar. Du väljer själv hur många klubbor du spelar med, men max 14 klubbor. Du kan byta klubbor efter varje runda om du vill.

Tidsvarningar och diskning

Flag100 måste gå snabbt. Varje 18-håls runda är planerad till 2 timmar och 45 minuter och sedan har vi 15 minuter paus innan nästa runda börjar.

För att nå måltiden 2 timmar och 45 minuter per varv hinner man inte leta boll, läsa puttlinjer och så vidare. Man måste hela tiden hålla tempo, inte minst av respekt mot andra medspelare och bollar. Vi kommer ha domare ute på tävlingen. De samlar upp feedback kring speltempo på olika bollar och spelare. Varje spelare kan bli tidsvarnad upp till 3 gånger. Återkommer problemen så diskas spelaren med omedelbar verkan.

Lokala regler

Flag100 spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt varje arrangerande klubbs lokala och eventuella tillfälliga regler.