Tävlingsregler

Spelform
Vi spelar tävlingen i slaggolf med handicap. Dock med +5 (sk kringla) som tak på varje hål för speltempots skull. Vi tillämpar inga handicap-klasser i denna pilot av Flag100 utan alla tävlar i en och samma klass. Dock handicap-gräns på 14. Vi går i tre-bollar.

Den som kommer längst på sina tilldelade slag vinner. Skulle två eller flera spelare sluta på samma hål vinner den som är närmast flagg på de sista hålet.

Om en spelare blir ensam kvar i en treboll pga av att spelare har hoppat av eller spelat färdigt behöver han eller hon snabbt slå sig ihop men bollen framför eller bakom. Antingen dela upp i två bollar eller värsta fall spela 4-boll under en period tills det löser sig naturligt. Man får inte spela vidare ensam i en boll.

Utrustning
Du får bära eller dra vagn det är upp till dig. Inga elektriska vagnar är förstås godkända och heller inga golfbilar. Du väljer själv hur många klubbor du spelar med, men max 14 klubbor. Du kan byta klubbor efter varje runda om du vill.

Lokala regler 2020 för Stockholms Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i receptionen i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.    Out-of-bounds  OoB (Regel 18.2)

 • Gränsen för OoB definieras av staket, murar eller vita pinnar.
 • Den med staket inhägnade gångvägen vid hål 3, 4, 7 och 8 är OoB. En boll som passerar denna gångväg på hål 3, 7 eller 8 och hamnar i vila på annan del av banan är OoB.

2.    Pliktområden (Regel 17)

 • Den inhägnade dammen vid hål 3 och 10 är ett rött pliktområde.

3.    Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

 • Mark under arbete (MUA)
  • MUA  inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre (eller inom ett angivet avstånd från fairway t.ex. två klubblängder).
  • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till blottade stenar, djupa fåror genom sanden är MUA.
  • Vit spraylinje eller blå pinnar runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  • Myrstackar på banan är MUA.
  • Områden definierade med blå-vita pinnar är MUA varifrån spel är förbjudet.
 • Oflyttbara tillverkade föremål
  •  Träd identifierade med stödpinne eller orange markering. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller område för hans avsedda sving skall behandlas som oflyttbara tillverkade föremål med lättnad utan plikt enligt R 16.1
  • Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

4.    Fastställa när och var spelare får öva

 1. Övningsspel är tillåtet på och nära intill putting-green framför klubbhuset, putting-green med tillhörande bunker vid Tee 1 samt övnings-green vid kiosken hål 9.